FOR ENGLISH VERSION, PLEASE SCROLL DOWN!

Какво са бисквитки?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запаметяват на Вашето устройство, когато посещавате даден уебсайт.
Бисквитките се използват, за да улеснят ефективното използване на уебсайта и да направят достъпни определени функционалности.

Как използваме бисквитките?

Използваме бисквитките за подпомагане на правилното функциониране на уебсайта, както и за събиране на анонимна информация относно потребителското поведението на посетителите му.

Какви бисквитки използваме?

Строго необходими бисквитки:
Строго необходимите бисквитки правят работата на сайта възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците.

Бисквитки за функционалност:
Бисквитките за функционалност дават възможност на сайта да запомня информация, която променя начина, по който сайтът се държи или изглежда, като например предпочитания от Вас език или региона, в който се намирате.

Статистически бисквитки:
Статистическите бисквитки помагат на собствениците на сайтове да научават как посетителите си взаимодействат със сайтовете, като събират и докладват анонимна информация.

Видове бисквитки според времето, за което ще бъдат запазени на Вашето устройство:

Бисквитки за периода на сесията:
Тези бисквитки траят до затваряне на браузъра и не се запазват на Вашето устройство.

Постоянни бисквитки:
Тези бисквитки се съхраняват на Вашето устройсто, докато бъдат изтрити от Вас или докато изтече срокът им.

Вие можете изцяло да контролирате използването на бисквитките като:

– Не се съгласите с използването на бисквитките и те не бъдат записани на Вашето устройство;
– Откажете използването на бисквитки чрез настройките на Вашия браузър;
– Изтриетe записаните в устройството Ви бисквитки.

При изтриване и блокиране на бисквитките някои от функционалностите на уебсайта могат да станат недостъпни за Вас.

COOKIES POLICY

Cookies Definition

Cookies are small text files that websites store on the devices of people who visit these websites. They enable the visitor’s effective use of the website and its functionalities.

How we use cookies?

We use cookies to facilitate the usability of the website and its functionalities, as well as to analyze anonymous information about the user’s behavior while visiting the website.

What types of cookies we use?

Necessary cookies:
Necessary cookies help make website usable by enabling basic functionalities like page navigation.

Preferences cookies:
Preferences cookies enable a website to remember information about your preferred language or the region that you are in.

Statistic cookies:
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with by websites by collecting anonymous information.

Type of cookies as per the time they are stored on the user’s device:

Session cookies: these cookies expire when the browser is closed and they are not stored on the user’s device.

Permanent cookies: these remain stored on the user’s device until they expire or are deleted by the user.

You have a full control of the usage of cookies by:

– Not accepting our Cookies Policy and thus having no cookies stored on your device
– Disabling cookies by changing your browser’s settings
– Deleting the cookies stored on your device
If certain cookies are deleted or rejected, some website functionalities may become unavailable for the users.

TYPE AND HIT ENTER